|     |  Логване   |   Обява за прослушване на артист-хористи  |   Контакт  |   Профил на купувача  |   Виртуална разходка  |  
    


Разширено търсенеИнформация // Профил на купувача

Начало > Информация > Профил на купувача

Профил на купувача
Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

 Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП (pdf)
 Информация по чл.44 (pdf)
 Техническа спецификация (doc)
 Проект на договор (docx)
 Образец 1 (docx)
 Образец 1 а (doc)
 Образец 2 (doc)
 Образец 3 (docx)
 Образец 4 (doc)
 Образец 5 (docx)
 Обазец 6 (doc)
 Образец 7 (doc)
 Образец 8 (doc)
 Образец 9 (doc)
 Протокол (pdf)

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - прекратена

 Указания за подготовка на офертите (pdf)
 Обява (pdf)
 Проект на договор (pdf)
 Образци на документи (pdf)
 Съобщение (pdf)
 Техническа спецификация (pdf)

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

 Информация по чл. 44, ал. 3, т.1 ЗОП (pdf)
 Обява (pdf)
 Указания (pdf)
 Техническа спецификация (pdf)
 Проект на договор (pdf)
 Образци (docx)

Пряко договаряне с предмет

 ЕЕДОП (doc)
 Образци (docx)
 Покана (pdf)
 Проект на договор ОП 1 (pdf)
 Проект на договор ОП 2 (pdf)
 Решение за откриване (pdf)
 Доклад (doclad 1)
 Решение (JPG)
 Протокол 1 (protokol1)
 Протокол 2 (protokol2)
 Протокол 3 (jpg)
 Обявление (pdf)
 Обявление за приключил договор (pdf)
 Обявление приключила поръчка (PDF)

Обява

 Обява (jpg)
 Обява (jpg)

Протокол

 D_37.pdf (pdf)

Известие

 D_36.pdf (pdf)

Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - прекратена

 Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП (pdf)
 Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП (jpg)
 Указания за подготовка на офертата (doc)
 Методика (doc)
 Техническа спецификация (doc)
 Проект на договор (doc)
 Указания за подготовка на образците (docx)
 Образци на документи (rar)
 Съобщение за прекратяване (pdf)
 http://www.

Сподели:Информация: Логване | ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ | Контакт | Facebook | Fliker | Youtube | RSS | Български | English
Начало: Начало | Представяне
За нас: История филхармония | История опера | История хор | История балет | Виртуална разходка
Състав: Диригенти | Режисьори | Солисти | Oркестър | Хор | Балет | Артистичен персонал | Административен отдел | Технически служби | Ателиета | Поддръжка
Cъбития: Оперни спектакли | Симфонични концерти | Балетни спектакли | Оперетни спектакли | Мюзикъл | Камерни концерти | Образователни концерти | Детски спектакли | Театрално-музикални спектакли | Хорови концерти | Специални събития | Прослушвания | Гостуващи състави | Изложби | Мартенски Mузикални Дни | Русенска детска опера | Театрално-танцови спектакли | Концерт-спектакли
Mултимедия: Фотогалерия | Видео галерия
Планувай пътуването си: Русе | България | Транспорт
Връзки: Опери в България | Опери в Австрия | Опери в Сърбия | Опери в Македония | Опери в Израел | Опери в Естония | Опери в Германия | Опери в Албания | Опери в Словения | Опери в Чехия | Опери в Словакия | Опери в Украйна | Опери в Исландия | Опери в Ирландия | Опери в Белгия | Опери в Люксембург | Опери в Холандия | Опери в Швеция | Опери във Финландия | Опери в Норвегия
Прослушвания/Jobs: Обява за прослушване на артист-хористи | Обява за прослушване | I цигулки | Тромбони | Туба | Хор
Обща информация: Уеб кара | Новини

пл.Света Троица № 7 - 7000 Русе | T 359 082 825 037 | Email