|     |  Логване   |   Обява за прослушване на артист-хористи  |   Контакт  |   Профил на купувача  |   Виртуална разходка  |  
    
Разширено търсенеCъбития // Оперни спектакли

Резюме
Тоска / Оперни спектакли
Композитор: Джакомо Пучини

Първо действие.

В църквата „Сант Андреа дела Вале“ в Рим. Анджелоти е избягал от затвора. В свободната Римска република той е бил консул, но е хвърлен в затвора от сегашния диктатор на Рим – барон Скарпия. Анджелоти влиза в празната църква и се скрива в семейния параклис на сестра си, Маркиза Атаванти, която е скрила ключ за него при краката на статуята на Мадоната. В този момент в църквата влиза старият клисар, той е дочул шум и мисли, че в църквата е влязъл художникът Марио Каварадоси, но въпреки, че оглежда навсякъде, не го открива и започва да почиства. Чува се камбанен звън и клисарят коленичи и отправя молитва. Пристига Каварадоси, който продължава своята работа – икона на Мария Магдалена. Клисарят забелязва, че тя много прилича на една непозната, която тези дни е идвала в църквата да се моли. Каварадоси признава, че за модел му е служила не само неговата любима Тоска, но и тази красива непозната. Той разказва за скритата хармония в портрета между чернокосата Тоска и русата непозната. Клисарят се възмущава, че за портрет на светци Каварадоси ползва за модели живи хора. Показва му кошницата, пълна с храна и си тръгва. Каварадоси продължава работата си, а Анджелоти излиза от скривалището. Навремето двамата са били приятели и сега отново Каварадоси с готовност обещава на Анджелоти своята подкрепа. Чува се гласът на Тоска. Каварадоси дава на Анджелоти кошницата с храна и го кара отново да се скрие. Тоска влиза. Ревност и съмнения я изпълват – с кого е чула Марио да разговаря току що, къде е отишла тази жена? Ревността ѝ се подсилва и когато вижда портрета на Мария Магдалена, който много ѝ заприличва на маркиза Атаванти. Тоска желае Каварадоси да направи очите на портрета черни, каквито са й нейните. Каварадоси много обича Тоска и успява да я успокои. Скоро тя си тръгва, а Анджелоти излиза от укритието си. Чува се топовен изстрел, известяващ бягството на Анджелоти. Каварадоси решава да го укрие във вилата си и двамата излизат от църквата. Влиза Клисарят, който е много радостен, защото е научил новината, че Наполеон е сразен и иска да я сподели с художника Каварадоси. Него обаче го няма и в църквата влизат децата от църковния хор, които вдигат голям шум и се веселят, докато Клисарят се опитва да им разкаже за разгрома на Наполеон и че вечерта ще се изпълни кантата, в която ще вземе участие и Флория Тоска. Децата весело играят и танцуват около Клисаря, когато неочаквано в църквата нахлува барон Скарпия – диктаторът на Рим, продружен от своя доверен агент Сполета. Скарпия е бесен заради бягството на Анджелоти. Следите са го довели към църквата. Децата уплашено се разбягват, а Скарпия заповядва на Клисаря да остане и да му покаже къде е параклисът на маркиза Атаванти. Клисарят с изумление вижда, че той е отворен. Вътре Скарпия намира ветрилото на Маркизата. Там е и кошницата с храна, която Клисарят е оставил на Каварадоси, но тя е празна. Скарпия вижда започнатата картина и разбира, че художникът Каварадоси е бил в църквата, докато Анджелоти се е крил. Решава да го обвини в съучастничество и го затвори, като по този начин го отдалечи от Тоска. Скарпия отдавна е увлечен по нея. Идва Тоска. Тя иска да съобщи на Каварадоси, че вечерта няма да може да отиде на уговорената им среща, тъй като ще изпълнява солото в кантатата по случай разгрома над Наполеон. Вместо него обаче, тя заварва в църквата Скарпия. Той се опитва да разпали ревността ѝ, показвайки ѝ приликата на портрета с маркиза Атаванти, както и ветрилото ѝ. Обхваната от ревност, Тоска тръгва към Каварадоси, за да го изненада и да го хване в изневяра, а Скарпия заповядва тя да бъде проследена. В църквата започват да се събират хора за тържествения Те Деум. Само Скарпия мисли как вече се загнездва в сърцето на Тоска, която го кара да забрави и Бог.

Второ действие.

Кабинетът на Скарпия. Шароне отваря прозорците и отвън долитат вълшебните звуци от кантатата. Скарпия дава на Шароне едно писмо, което той да предаде на Тоска, с което ѝ съобщава, че ще я чака след кантатата. Той е убеден, че тя ще дойде, от любов към своя Марио. След малко Шароне се завръща и съобщава, че Сполета е пристигнал. Сполета влиза и съобщава, че не са успели да открият Анджелоти никъде, но са арестували Каварадоси. Държанието му е издавало недвусмислено, че той знае къде е скрит Анджелоти. Скарпия заповядва да доведат Каварадоси. Отправя му обвинения, че е скрил Анджелоти и му е дал храна, но Каварадоси категорично ги отхвърля. Отвън кантатата се чува все по-силно. Това доизнервя Скарпия и той затваря прозорците. За пореден път той пита къде е Анджелоти, но Каварадоси отново заявява, че не знае. В този момент пристига Тоска, която е приключила кантатата. Тя се хвърля в обятията на Каварадоси, но в този момент Скарпия заповядва той да бъде отведен на разпит и измъчван. Тоска дочува виковете на измъчвания Каварадоси. В нейните ръце е спасението му – тя трябва да издаде скривалището на Анджелоти. Тоска категорично отказва, но след поредния болезнен вик на Каварадоси признава – Анджелоти е в кладенеца в градината. Мъченията престават и полумъртвия Каварадоси е внесен в залата. Тоска го уверява, че не е издала нищо, но в този момент Скарпия праща Сполета в кладенеца в градината. Разбирайки, че Тоска е проговорила, Каварадоси проклина предателството ѝ. В този момент влиза забързан Шароне, който съобщава тревожна вест: новината за разгромения Наполеон се е оказала грешна. При Маренго той е спечелил битката, а Мелас е в бягство. Диктаторът Скарпия е силно обезпокоен от този факт. Това дава сили на Каварадоси, и той отправя заплахи към Скарпия, след които е отново насила изведен навън. Сега Скарпия има ново предложение към Тоска – само тя може да спаси Каварадоси. Но цената, която той иска, не се измерва с пари – той иска любовта ѝ. Тоска е отвратена от това предложение. Пристига Сполета, който разказва, че при ареста на Анджелоти той се е самоубил. Скарпия е още по-озлобен сега и заявява, че за Каварадоси вече не може да има друга съдба, освен да бъде убит. Сега единственят изход за Тоска е да се съгласи с предложението на Скарпия. Зарадван, той я уверява, че ще удържи на думата си и ще спаси Каварадоси, макар да не може вече да отмени смъртната присъда. Ще заповяда той да бъде разстрелян с халостни патрони, както преди това е било сторено с Палмиери. Скарпия написва също така разрешително, което ѝ дава право да напусне Рим с този, който я придружава. Скарпия подписва разрешителното и се спуска към Тоска – най-после тя е негова! Но в този момент Тоска изненадващо забива камата си в гърдите на диктарора, който започва да вика за помощ. Скоро той пада мъртъв.

Трето действие

Ранна сутрин на терасата на крепоста Сант Анджело. Долита вълшебна песен на овчарче. Каварадоси се появява, доведен от група войници за разстрел. Неговото последно желание е да напише едно прощално писмо до Тоска. Оставят го насаме, а той си припомня най-хубавите моменти от живота, който толкова много обича но с който ще трябва да се раздели. Започва да пише, но най-неочаквано идва Тоска, носеща разрешителното, подпечатано от Скарпия. Скарпия! Каварадоси е изпълнен със съмнения, защото това е неговата първа милост, която е проявил някога. Тоска му казва, че това е и последната му милост. След като му разказва всичко, тя го предупреждава – след разстрела да не става веднага, а да изчака войниците да се отдалечат и тя да го повика. Настава време за разстрела. Пристигат войниците, насочват пушките си и стрелят, а Кавараадоси пада толкова артистично, сякаш е убит наистина. Сега е времето двамата влюбени да заминат, напускайки Рим с помощта на разрешителното, и да заживеят нов и щастлив живот. Тоска казва на Марио, че вече може да става и бързо да вървят. Той не реагира и приближавайки го, Тоска с ужас установява, че той е убит наистина. Обляна в сълзи, тя го разтърсва, но уви – Каварадоси е мъртъв. В този момент се чуват виковете на Сполета и Шароне, които са открили убийството на Скарпия и идват да заловят Тоска. Тя не желае да попадне в ръцете им. Ръбът на крепостната стена е близо. Преди да успеят да я заловят, Тоска се хвърля от високата крепост. Само няколко минути, след като хубавото бъдеще е изглеждало толкова сигурно и реално, и Каварадоси, и Тоска вече не са между живите.

История на създаването


Идеята за написването на „Тоска“ се заражда, след като през 1889 г. Пучини вижда прочутата Сара Бернар в драмата „Тоска“ от Викториереи Сарду. Няколко години по-късно Пучини се среща със Сарду в Париж, защото има голямо желание да напише опера върху произведението му. Писателят първо иска да види плана за опера и чак след това се съгласява, при това поисквайки доста голям процент авторско право. Либретистите Джекоза и Илика се заемат с написването на текста, преработвайки петактната драма в опера в три действия. Пучини започва своята работа върху „Тоска“ през лятото на 1898 г. и я завършва за близо година и половина. Първото представление се състои на 14 януари 1900 г. в Рим и е прието изключително успешно.


В България „Тоска“ се играе за пръв път през 1925 в Софийска опера, под диригентството на Юрий Померанцев и режисурата на Христо Попов.


Първата премиера на „Тоска“ в Русе се състои на 15 октомври 1952 г. Диригент е Михаил Лефтеров, режисьор – Михаил Хаджимишев, художник – Ани Хаджимишева, хормайстор – Николай Николаев.


Следващата постановка на „Тоска“, която се играе и до днес, е имала премиера е на 8 октомври 1978. Тогава постановъчнеият екип е бил: диригент – Иван Филев, режисьор – Стефан Трифонов, художник – Асен Стойчев, хормайстор – Христо Стоев.

 


 Comments 4 | Share on:Информация: Логване | ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ | Контакт | Facebook | Fliker | Youtube | RSS | Български | English
Начало: Начало | Представяне
За нас: История филхармония | История опера | История хор | История балет | Виртуална разходка
Състав: Диригенти | Режисьори | Солисти | Oркестър | Хор | Балет | Артистичен персонал | Административен отдел | Технически служби | Ателиета | Поддръжка
Cъбития: Оперни спектакли | Симфонични концерти | Балетни спектакли | Оперетни спектакли | Мюзикъл | Камерни концерти | Образователни концерти | Детски спектакли | Театрално-музикални спектакли | Хорови концерти | Специални събития | Прослушвания | Гостуващи състави | Изложби | Мартенски Mузикални Дни | Русенска детска опера | Театрално-танцови спектакли | Концерт-спектакли
Mултимедия: Фотогалерия | Видео галерия
Планувай пътуването си: Русе | България | Транспорт
Връзки: Опери в България | Опери в Австрия | Опери в Сърбия | Опери в Македония | Опери в Израел | Опери в Естония | Опери в Германия | Опери в Албания | Опери в Словения | Опери в Чехия | Опери в Словакия | Опери в Украйна | Опери в Исландия | Опери в Ирландия | Опери в Белгия | Опери в Люксембург | Опери в Холандия | Опери в Швеция | Опери във Финландия | Опери в Норвегия
Прослушвания/Jobs: Обява за прослушване на артист-хористи | Обява за прослушване | I цигулки | Тромбони | Туба | Хор
Обща информация: Уеб кара | Новини

пл.Света Троица № 7 - 7000 Русе | T 359 082 825 037 | Email